Autojen turvallisuustestit

Autoille suoritetaan erilaisia turvallisuustestejä ennen käyttöönottoa, jotta niiden toiminnasta voitaisiin varmistua törmäystilanteissa. EuroNCAP-testit ovat nykyaikaisimmat käytössä olevat testit, joita käytetään.

Ne voidaan jakaa neljään eri testausosaan:

EuroNCAP testien lisäksi käytössä on monia muitakin testaustapoja, joissa törmäysnopeudet ja -tavat vaihtelevat. Esimerkiksi Japanissa käytössä olevassa JNCAP-testissä auto törmää 100 km/h nopeudella esteeseen. Testien tavoitteena on kannustaa autojen suunnittelijoita ja niiden turvaratkaisujen kehittelijöitä yhä turvallisempien mallien valmistamiseen. Testien myötä myös keskustelu ja informaatio autojen turvallisuudesta ja tieturvallisuudesta halutaan nostaa esille, sillä niillä on myös vaikutus mahdollisimman objektiivisten testien jatkokehittelyyn.

Testien noustessa yleiseen tietouteen ja niiden tulosten ollessa objektiivisia kaikkien mallien ja merkkien kesken, ovat autotehtaat lisänneet kilpailua autojen turvallisuuden puolesta. Tämä taas on luonut toinen toistaan turvallisempia ratkaisuja uusiin autotyyppeihin: auton nopeus, ulkonäkö tai yksityiskohdat varustelussa ovat jääneet autojen turvallisuuden taakse, johon turvallisuutemme kannalta onkin tietysti loistavaa pyrkiä.

Back to top ·