Liikenneturvallisuus Suomessa

Liikenneturvallisuus on Suomessa verrattain hyvällä tasolla. Autokannan lisääntyessä ja ajokilometrien kertyessä liikennekuolemien ja onnettomuuksien määrä on pysynyt ennaltaehkäisevien toimien avulla hallinnassa. Riskitekijöitä liikenteessä ovat tietenkin kuljettajat, ajoneuvot ja liikenneväylät, joten niihin pyritään kiinnittämään erityistä huomiota:

Ehkäisevinä toimenpiteinä ovat kuljettajien ajotapaan ja asenteisiin puuttuminen, ajoneuvojen kontrolli ja niiden turvallisuuden parantaminen sekä teiden kunnossapito ja valvonta. Asenteisiin ja tietoon turvallisista ajotavoista pyritään vaikuttamaan esimerkiksi koulun kautta saadulla opetuksella, tietoiskuilla ja kehittyneellä autokoulutoiminnalla. Poliisien liikennevalvonta ja tiedotus on myös avainasemassa tieliikenteen turvallisuudessa.

Ajoneuvot ovat kehittyneet viime vuosikymmenien aikana runsaasti, sillä niiden kohdalla on panostettu juurikin turvallisuuteen. Uudemmat autot ovat turvallisempia kuin vanhat, sillä tietotekniikan kehitys on omalta osaltaan avittanut myös autojen kehitystyötä. Lukkiutumattomat jarrut ja ajovakausjärjestelmä ovat yleensä vakiovaruste uusimmissa autoissa.

Uusimmat suunnitteilla olevat järjestelmät estävät ajon alkoholin vaikutuksen alaisena ja auttavat suunnistusta sekä pimeäajoa. Uusia järjestelmiä testataan ja koekäytetään jatkuvasti. Samalla on myös laskettava niiden kustannukset ja tarpeellisuus, sillä kaikkia innovaatioita ei ole mahdollista ottaa tuotantoon sarja-autoissa. Ajoneuvon kehittelyssä arviointi, testaus ja kustannuslaskenta ovatkin keskeisessä osassa. Uusien järjestelmien käyttöönottoa ennen tehtävä tiedotustyö, jolla pyritään vaikuttamaan autoilijoiden asenteisiin, on myös kehittelyn ja käyttöönoton ohella tärkeä puoli liikenneturvallisuuden eteenpäin viemisessä.

Post Info

Back to top ·